Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning

StormChasingUSA.com

  • Framework: Wordpress
See Demo

StormChasingUSA.com är en WordPress-baserad engelskspråkig, annonsfinansierad sida som är en central för ’storm chasing tours’ i USA där man som turist kan följa med guidade turer och se stormar och tornados – en passion jag har. Tekniskt sett är den inte komplicerad och jag outsourcar den custom php-programmeringen som görs – mitt fokus här handlar om att driva ett varumärke inom Storm Chasing-communityt och skapa content inom det. StormChasingUSA har bland annat c:a 14.000 följare på Instagram.

Utöver StormChasingUSA.com har jag skapat och drivit ett tiotal olika WordPress-baserade sajter med fokus på relevant (skrivet) innehåll.