Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning

Domino-klassificering

  • Classifier: CNN
  • Accuracy: 99.2%
See Demo

En relativt enkel klassificerare av bilder på dominobrickor. Projektet är gjort i en Jupyter Notebook och inkluderar bla ett Convolutional Neural Network, data augmentering och bildbehandling. Finns på Github och Kaggle.