Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning

ClickbaitScrambler

  • Backend: Python (Django)
  • Frontend: HTML/CSS
  • Databas: MongoDB
  • Deployment: Google Cloud: Kubernetes/Cloud Run
See Demo

Detta projekt var ett tidigt ’Proof of concept’ för mig för att testa olika tekniker i ett skarpt projekt. Grundidén är en skojidé baserat på att slumpmässigt kombinera clickbait-rubriker så att de fick en absurd/rolig innebörd. Jag hade funktionen som en del av KalkyleraMera.se men sedermera plockade bort då det stal för mycket resurser i relation till hur lite trafik det fick. Jag återanvände konceptet för att testa framförallt Django, MongoDB, Docker och deployment med Kubernetes i ett riktigt projekt. Projektet deployades först med GCP Kubernetes men är numera deployat på Cloud Run för att spara pengar.

Den bakomliggande idén är i sig inte 100% färdigställd utan jag lämnade projektet när jag fått tekniken att fungera. Att jag valde MongoDB som databas bakom Django var endast för att använda MongoDB skarpt till något – då en relationsdatabas är bättre som bakomliggande databas till Django.