Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning

StormCenter

  • Backend: Node.js
  • Frontend: React, JS, Tailwind
  • Deployment: Google Cloud: Cloud Run
  • Databas: Google Cloud: Postgresql
See Demo

StormCenter är ett kartbaserat verktyg för målgruppen storm chasers (personer som jagar stormar och tornados i USA) som vill ha en översiktlig uppfattning om hur nuläget, och de senaste 24 timmarna, har sett ut med avseende på stormar.

Verktyget använder sig av ett flertal öppna API:er från framförallt amerikanska vädertjänster för att visa rapporter om tornados etc. En av de viktigare funktionerna är kopplingen till Twitters API där tweets från storm chasers hämtas och relevanta foton visas upp från de platser där de tagits. På så sätt kan man mer eller mindre i realtid se bilder från stormar, när de händer.