Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning

Maskininlärning

Maskininlärning (Machine Learning eller ML) är en del av AI som handlar om att skapa modeller som lär sig hur de ska lösa ett problem – snarare än att man explicit kodar hur ett problem ska lösas. Jag ser maskininlärning som ett kraftfullt verktyg som man kan göra mycket roligt med. Maskininlärning går också hand i hand med datavetenskap. Man kan inte skapa modeller i ML utan att kunna hantera data (”Big Data”). I detta segment kommer jag bygga upp resurser som kan hjälpa dig som är nybörjare att komma igång med maskininlärning baserat på vad jag lärt mig av att lära mig ML.

Vill du komma igång med ML idag finns det några webbsidor jag rekommenderar starkt att börja på:

  • Kaggle.com – Framförallt kurssegmentet där du hittar pedagogiska och roliga kurser som ger dig en mycket god grund till att börja skapa ML-modeller.
  • MachineLearningMastery.com – En enormt ambitiös plattform för nybörjaren med tonvis av lättläst information.