Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Christoffer Björkwall
Utvecklare inom Machine Learning
Universitetskurser inom AI/ML
 • Python - en inkörsport till Machine Learning (5 hp) Halmstad Högskola
 • Supervised Machine Learning (7.5 hp) Halmstad Högskola
 • Prediktiv dataanalys (2.5 hp) Mälardalens Högskola
 • AI för chefer (2.5 hp) Halmstad Högskola
 • Grunderna i AI (2 hp) Linköpings Universitet
 • Matematik inkl matematisk statistik, linjär algebra mm (20 hp) Lunds Tekniska Högskola
Online-kurser inom AI/ML
 • Machine Learning with TensorFlow (specialization cert) Google Cloud (via Coursera)
 • GCP Fundamentals: Core Infrastructure (specialization cert) Google Cloud (via Coursera)
 • GCP Big Data and Machine Learning Fundamentals (specialization cert) Google Cloud (via Coursera)
 • AWS Cloud Practitioner Essentials Amazon AWS
 • Machine Learning-mikrokurser Kaggle.com
 • Intro to Machine Learning Udacity
 • Machine Learning Stanford University (via Coursera)